• 085 - 5009995
  • contact@zelfboekhouden.online
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Gylfie B.V., handelend onder de namen zelfboekhouden.online / zzpboekhouder.online / loonstrook.online, kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gylfie B.V., en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van het contactformulier of aanmeldformulier op de websites aan Gylfie B.V. verstrekt. Gylfie B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekening (alleen bij afsluiten abonnement)

Waarom heeft Gylfie B.V. deze gegevens nodig?

Gylfie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Gylfie B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, welke doorgaans bestaat uit financiële dienstverlening.

Hoe lang zal Gylfie B.V. uw gegevens bewaren?

Gylfie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Gylfie B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van Gylfie B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van het invullen van het contactformulier. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gylfie B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@zzpboekhouder.online

Gylfie B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Gylfie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Gylfie B.V. maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gylfie B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gylfie B.V. op via contact@zzpboekhouder.online. Wij streven naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Identiteit

De websites www.zelfboekhouden.online www.zzpboekhouder.online en www.loonstrook.online zijn websites van Gylfie B.V.. Gylfie B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Lage Ham 190-192, 5102 AE Dongen
Vestigingsadres: Lage Ham 190-192, 5102 AE Dongen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73715336
Telefoon: 085-1306420
E-mail: contact@zzpboekhouder.online